Vi rankar Sveriges kommuner

För tredje året i rad utser Dagens Samhälle Årets superkommuner. Rankingen är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling.

Detta är Årets superkommuner

Utmärkelsen Årets superkommuner bygger på att kommunernas utveckling undersöks på tio områden. Vi tittar bakåt, genom att mäta prestationen på viktiga kärnområden de senaste åren, och framåt, genom att undersöka förutsättningarna för framtiden.

I den historiska prestationen mäter vi kommunens attraktivitet, i form av inrikes flyttnetto, skolans utveckling, i form av hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, kommunens ekonomiska resultat, kultursatsningar och antal företag i kommunen. För att bedöma förutsättningarna framåt mäter vi utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet, demografi och kommunens soliditet.

Kommunernas sammanlagda resultat jämförs sedan i tre kommunkategorier: storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Indelningen i kommuntyper är framtagen av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Den som placerar sig främst i sin kommunkategori är en superkommun.