Landsbygdskommuner

För tredje året i rad utser Dagens Samhälle Årets superkommuner, i tre olika kommungrupper.

Som landsbygdskommuner räknas kommuner med minst 50 procent av befolkningen i glesbefolkade områden.

Kommungruppsindelningen kommer från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Utöver landsbygdskommuner, är kommungrupperna storstadskommuner och täta kommuner.

Landsbygdskommuner