Storstadskommuner

För tredje året i rad utser Dagens Samhälle Årets superkommuner, i tre olika kommungrupper.

Som storstadskommuner räknas kommuner med mindre än 20 procent av befolkningen i glesbefolkade områden och en mellan angränsade kommuner samlad folkmängd på minst 500 000 invånare.

Kommungruppsindelningen kommer från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Utöver storstadskommuner, är kommungrupperna täta kommuner och landsbygdskommuner.