Täta kommuner

För tredje året i rad utser Dagens Samhälle Årets superkommuner, i tre olika kommungrupper.

Som täta kommuner räknas andra kommuner med mindre än 50 procent befolkningen i glesbefolkade områden, som inte är storstadskommuner.

Kommungruppsindelningen kommer från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Utöver täta kommuner, är kommungrupperna storstadskommuner och landsbygdskommuner.

Täta kommuner