Älmhults kommun

69 / 131

+14 placeringar

av landets täta kommuner

  • Älmhult är rankad 69 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en hög självförsörjningskvot och ner av dåliga skolresultat.
  • Älmhult är den högst rankade täta kommunen i Kronobergs län inom företagsamhet.

Historisk utveckling

Attraktivitet100 / 131

Inrikes flyttnetto
−16,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola131 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−10,5 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat112 / 131

Kommunens resultat per invånare
542 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv27 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
64,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur90 / 131

Kulturkostnader per invånare
907 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet112 / 131

Kommunens soliditet
32,8 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser62 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
46 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet1 / 131

Självförsörjningskvot
1,42

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå54 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
35 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi56 / 131

Försörjningskvot
1,82

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Älmhult med andra kommuner

Täta kommuner i Kronobergs län