Älvsbyns kommun

91 / 130

−7 placeringar

av landets landsbygdskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet98 / 130

Inrikes flyttnetto
−56,2 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola104 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−6,3 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat85 / 130

Kommunens resultat per invånare
886 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv105 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
61,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur63 / 130

Kulturkostnader per invånare
982 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet60 / 130

Kommunens soliditet
50,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser23 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
54 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet67 / 130

Självförsörjningskvot
0,86

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå102 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
23 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi84 / 130

Försörjningskvot
1,91

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Älvsbyn med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Norrbottens län