Årjängs kommun

39 / 130

−8 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Årjäng är den 39:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Ett stort antal företag per invånare och en hög attraktivitet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Årjäng är den högst rankade landsbygdskommunen i Värmlands län inom skola och näringsliv.

Historisk utveckling

Attraktivitet68 / 130

Inrikes flyttnetto
−29,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola39 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
1,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat46 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 439 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv12 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
96,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur64 / 130

Kulturkostnader per invånare
977 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet46 / 130

Kommunens soliditet
54,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser110 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
13 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet13 / 130

Självförsörjningskvot
1,04

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå128 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
20 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi28 / 130

Försörjningskvot
1,85

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Årjäng med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Värmlands län