Åsele kommun

80 / 130

+24 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Åsele är rankad 80 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av ett stort stöd till kulturlivet och ner av dåliga kommunikationer.
  • Åsele är den högst rankade landsbygdskommunen i Västerbottens län inom kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet101 / 130

Inrikes flyttnetto
−59,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola113 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−7,9 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat114 / 130

Kommunens resultat per invånare
356 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv21 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
90,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur4 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 544 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet57 / 130

Kommunens soliditet
51,9 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser107 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
14 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet49 / 130

Självförsörjningskvot
0,92

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå54 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
27 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi123 / 130

Försörjningskvot
2,00

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Åsele med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Västerbottens län