Åstorps kommun

68 / 131

+7 placeringar

av landets täta kommuner

  • Åstorp är rankad 68 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda kommunikationer och ner av en låg utbildningsnivå.
  • Åstorp är den högst rankade täta kommunen i Skåne län inom förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet99 / 131

Inrikes flyttnetto
−15,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola102 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−3,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat51 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 299 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv104 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
48,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur70 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 007 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet74 / 131

Kommunens soliditet
47,5 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser1 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
77 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet74 / 131

Självförsörjningskvot
0,89

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå123 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
24 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi46 / 131

Försörjningskvot
1,80

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Åstorp med andra kommuner

Täta kommuner i Skåne län