Åtvidabergs kommun

125 / 131

−2 placeringar

av landets täta kommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet90 / 131

Inrikes flyttnetto
−9,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola29 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
1,8 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat36 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 659 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv41 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
59,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur117 / 131

Kulturkostnader per invånare
771 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet95 / 131

Kommunens soliditet
38,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser107 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
24 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet114 / 131

Självförsörjningskvot
0,60

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå106 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
27 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi117 / 131

Försörjningskvot
1,90

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Åtvidaberg med andra kommuner

Täta kommuner i Östergötlands län