Ödeshögs kommun

85 / 130

−68 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Ödeshög är rankad 85 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda skolresultat och ner av en låg utbildningsnivå.
  • Ödeshög är den högst rankade landsbygdskommunen i Östergötlands län inom skola.

Historisk utveckling

Attraktivitet47 / 130

Inrikes flyttnetto
−12,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola8 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
8,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat71 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 016 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv30 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
87,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur62 / 130

Kulturkostnader per invånare
994 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet113 / 130

Kommunens soliditet
31,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser64 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
29 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet100 / 130

Självförsörjningskvot
0,71

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå73 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
25 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi113 / 130

Försörjningskvot
1,96

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Ödeshög med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Östergötlands län