Örkelljunga kommun

54 / 130

−14 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Örkelljunga är den 54:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en god kommunal soliditet och ner av en låg utbildningsnivå.

Historisk utveckling

Attraktivitet54 / 130

Inrikes flyttnetto
−17,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola83 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−4,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat55 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 240 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv77 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
69,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur97 / 130

Kulturkostnader per invånare
855 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet11 / 130

Kommunens soliditet
69,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser46 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
35 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet71 / 130

Självförsörjningskvot
0,84

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå87 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
24 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi32 / 130

Försörjningskvot
1,86

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Örkelljunga med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Skåne län