Österåkers kommun

16 / 29

±0 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Österåker är rankad 16 bland landets storstadskommuner (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda skolresultat och ner av dåliga kommunikationer.
  • Österåker är den lägst rankade storstadskommunen i Stockholms län inom förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet4 / 29

Inrikes flyttnetto
41,6 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola4 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
6,1 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat6 / 29

Kommunens resultat per invånare
2 376 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv3 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
67,4 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur24 / 29

Kulturkostnader per invånare
698 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet9 / 29

Kommunens soliditet
61,2 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser29 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
30 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet27 / 29

Självförsörjningskvot
0,37

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå21 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
41 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi21 / 29

Försörjningskvot
1,81

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.