Östersunds kommun

21 / 131

−3 placeringar

av landets täta kommuner

  • Östersund är den 21:a högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En hög självförsörjningskvot och en ung befolkning är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.

Historisk utveckling

Attraktivitet62 / 131

Inrikes flyttnetto
3,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola66 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−0,6 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat44 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 542 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv32 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
63,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur86 / 131

Kulturkostnader per invånare
923 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet98 / 131

Kommunens soliditet
36,4 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser71 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
41 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet17 / 131

Självförsörjningskvot
1,11

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå17 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
44 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi17 / 131

Försörjningskvot
1,75

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Östersund med andra kommuner

Täta kommuner i Jämtlands län

  • 1 / 1Östersund