Östra Göinge kommun

96 / 130

−9 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Östra Göinge är rankad 96 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Ett lågt antal företag per invånare och en låg utbildningsnivå är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Östra Göinge är den högst rankade landsbygdskommunen i Skåne län inom kommunalt resultat.

Historisk utveckling

Attraktivitet105 / 130

Inrikes flyttnetto
−64,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola87 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−4,5 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat20 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 862 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv114 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
57,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur92 / 130

Kulturkostnader per invånare
867 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet32 / 130

Kommunens soliditet
60,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser69 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
26 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet90 / 130

Självförsörjningskvot
0,75

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå72 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
25 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi27 / 130

Försörjningskvot
1,85

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Östra Göinge med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Skåne län