Arjeplogs kommun

26 / 130

+36 placeringar

av landets landsbygdskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet117 / 130

Inrikes flyttnetto
−85,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola66 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,9 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat68 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 023 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv8 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
101,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur13 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 277 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet83 / 130

Kommunens soliditet
41,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser96 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
17 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet6 / 130

Självförsörjningskvot
1,14

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå63 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
25 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi24 / 130

Försörjningskvot
1,84

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Arjeplog med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Norrbottens län