Arvika kommun

34 / 131

+10 placeringar

av landets täta kommuner

  • Arvika är den 34:e högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En god kommunal soliditet och ett stort antal företag per invånare är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Arvika är den högst rankade täta kommunen i Värmlands län inom soliditet.

Historisk utveckling

Attraktivitet101 / 131

Inrikes flyttnetto
−16,2 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola18 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
2,7 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat28 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 753 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv31 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
63,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur66 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 024 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet3 / 131

Kommunens soliditet
82,2 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser83 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
36 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet64 / 131

Självförsörjningskvot
0,93

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå80 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
30 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi79 / 131

Försörjningskvot
1,85

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Arvika med andra kommuner

Täta kommuner i Värmlands län