Bollnäs kommun

49 / 130

+36 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Bollnäs är den 49:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en god kommunal soliditet och ner av dåliga kommunikationer.
  • Bollnäs är den lägst rankade landsbygdskommunen i Gävleborgs län inom kommunalt resultat.

Historisk utveckling

Attraktivitet57 / 130

Inrikes flyttnetto
−18,3 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola45 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
0,5 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat124 / 130

Kommunens resultat per invånare
−545 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv81 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
68,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur44 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 069 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet26 / 130

Kommunens soliditet
62,3 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser70 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
26 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet37 / 130

Självförsörjningskvot
0,94

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå47 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
28 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi46 / 130

Försörjningskvot
1,87

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Bollnäs med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Gävleborgs län