Botkyrka kommun

28 / 29

−2 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Botkyrka är den näst lägst rankade storstadskommunen (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • En låg attraktivitet och en låg utbildningsnivå är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges storstadskommuner.
  • Botkyrka är den lägst rankade storstadskommunen i Stockholms län inom attraktivitet.

Historisk utveckling

Attraktivitet29 / 29

Inrikes flyttnetto
−42,4 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola22 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
0,3 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat17 / 29

Kommunens resultat per invånare
1 371 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv28 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
40,3 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur6 / 29

Kulturkostnader per invånare
1 055 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet13 / 29

Kommunens soliditet
52,3 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser28 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
38 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet17 / 29

Självförsörjningskvot
0,61

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå28 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
33 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi7 / 29

Försörjningskvot
1,68

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.