Bräcke kommun

117 / 130

−24 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Bräcke är rankad 117 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En dålig kommunal soliditet och en dålig kommunal resultaträkning är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Bräcke är den högst rankade landsbygdskommunen i Jämtlands län inom skola och förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet109 / 130

Inrikes flyttnetto
−73,2 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola10 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
7,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat127 / 130

Kommunens resultat per invånare
−1 511 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv35 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
84,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur53 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 032 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet126 / 130

Kommunens soliditet
18,5 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser68 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
27 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet88 / 130

Självförsörjningskvot
0,77

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå100 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
23 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi93 / 130

Försörjningskvot
1,92

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Bräcke med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Jämtlands län