Eda kommun

22 / 130

−4 placeringar

av landets landsbygdskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet56 / 130

Inrikes flyttnetto
−18,3 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola55 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat120 / 130

Kommunens resultat per invånare
18 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv48 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
79,5 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur55 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 022 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet2 / 130

Kommunens soliditet
77,5 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser78 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
24 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet5 / 130

Självförsörjningskvot
1,14

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå127 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
20 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi15 / 130

Försörjningskvot
1,83

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Eda med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Värmlands län