Ekerö kommun

70 / 131

+1 placering

av landets täta kommuner

  • Ekerö är rankad 70 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en hög utbildningsnivå och ner av en låg självförsörjningskvot.
  • Ekerö är den lägst rankade täta kommunen i Stockholms län inom förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet16 / 131

Inrikes flyttnetto
19,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola28 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
1,9 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat20 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 893 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv12 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
69,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur95 / 131

Kulturkostnader per invånare
877 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet89 / 131

Kommunens soliditet
40,3 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser116 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
20 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet124 / 131

Självförsörjningskvot
0,47

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå8 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
48 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi74 / 131

Försörjningskvot
1,85

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Ekerö med andra kommuner

Täta kommuner i Stockholms län