Eksjö kommun

61 / 131

+56 placeringar

av landets täta kommuner

  • Eksjö är den 61:a högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en hög självförsörjningskvot och ner av dåliga skolresultat.
  • Eksjö är den högst rankade täta kommunen i Jönköpings län inom kultur och företagsamhet.

Historisk utveckling

Attraktivitet107 / 131

Inrikes flyttnetto
−21,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola126 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−8,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat59 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 222 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv34 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
61,9 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur45 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 115 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet20 / 131

Kommunens soliditet
64,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser99 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
27 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet9 / 131

Självförsörjningskvot
1,20

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå51 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
35 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi82 / 131

Försörjningskvot
1,85

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Eksjö med andra kommuner

Täta kommuner i Jönköpings län