Falköpings kommun

71 / 131

−12 placeringar

av landets täta kommuner

  • Falköping är rankad 71 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda kommunikationer och ner av låga stöd till kulturlivet.

Historisk utveckling

Attraktivitet91 / 131

Inrikes flyttnetto
−9,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola120 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−6,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat37 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 623 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv26 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
65,4 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur103 / 131

Kulturkostnader per invånare
826 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet79 / 131

Kommunens soliditet
44,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser9 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
69 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet76 / 131

Självförsörjningskvot
0,88

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå87 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
30 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi69 / 131

Försörjningskvot
1,84

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Falköping med andra kommuner

Täta kommuner i Västra Götalands län