Falu kommun

47 / 131

+46 placeringar

av landets täta kommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet63 / 131

Inrikes flyttnetto
3,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola99 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−3,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat65 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 153 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv58 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
56,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur54 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 097 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet83 / 131

Kommunens soliditet
42,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser91 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
32 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet51 / 131

Självförsörjningskvot
0,98

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå19 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
43 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi36 / 131

Försörjningskvot
1,80

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Falun med andra kommuner

Täta kommuner i Dalarnas län