Finspångs kommun

120 / 131

+6 placeringar

av landets täta kommuner

  • Finspång är rankad 120 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En dålig kommunal resultaträkning och låga stöd till kulturlivet är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Finspång är den högst rankade täta kommunen i Östergötlands län inom företagsamhet.

Historisk utveckling

Attraktivitet120 / 131

Inrikes flyttnetto
−33,5 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola72 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat54 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 286 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv119 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
43,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur87 / 131

Kulturkostnader per invånare
923 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet123 / 131

Kommunens soliditet
26,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser93 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
31 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet11 / 131

Självförsörjningskvot
1,16

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå96 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
29 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi93 / 131

Försörjningskvot
1,87

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Finspång med andra kommuner

Täta kommuner i Östergötlands län