Flens kommun

128 / 130

+2 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Flen är rankad 128 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En dålig kommunal resultaträkning och en åldrande befolkning är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Flen är den högst rankade landsbygdskommunen i Södermanlands län inom företagsamhet.

Historisk utveckling

Attraktivitet114 / 130

Inrikes flyttnetto
−82,4 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola93 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−5,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat129 / 130

Kommunens resultat per invånare
−2 611 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv103 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
62,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur87 / 130

Kulturkostnader per invånare
893 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet91 / 130

Kommunens soliditet
39,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser75 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
25 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet74 / 130

Självförsörjningskvot
0,84

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå61 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
26 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi120 / 130

Försörjningskvot
1,98

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Flen med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Södermanlands län