Härnösands kommun

66 / 131

−2 placeringar

av landets täta kommuner

  • Härnösand är rankad 66 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av ett stort stöd till kulturlivet och ner av en dålig kommunal resultaträkning.
  • Härnösand är den högst rankade täta kommunen i Västernorrlands län inom kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet110 / 131

Inrikes flyttnetto
−23,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola50 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
0,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat123 / 131

Kommunens resultat per invånare
29 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv60 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
56,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur2 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 734 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet109 / 131

Kommunens soliditet
33,7 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser98 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
27 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet53 / 131

Självförsörjningskvot
0,96

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå36 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
38 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi107 / 131

Försörjningskvot
1,89

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Härnösand med andra kommuner

Täta kommuner i Västernorrlands län