Hässleholms kommun

5 / 130

+14 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Hässleholm är den femte högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Goda kommunikationer och en god kommunal soliditet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Hässleholm är den högst rankade landsbygdskommunen i Skåne län inom kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet51 / 130

Inrikes flyttnetto
−15,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola43 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
0,7 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat89 / 130

Kommunens resultat per invånare
831 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv95 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
64,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur28 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 188 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet23 / 130

Kommunens soliditet
63,7 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser8 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
66 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet55 / 130

Självförsörjningskvot
0,91

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå16 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
33 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi19 / 130

Försörjningskvot
1,83

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Hässleholm med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Skåne län