Håbo kommun

106 / 131

−21 placeringar

av landets täta kommuner

  • Håbo är rankad 106 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Låga stöd till kulturlivet och en låg självförsörjningskvot är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Håbo är den högst rankade täta kommunen i Uppsala län inom kommunalt resultat.

Historisk utveckling

Attraktivitet34 / 131

Inrikes flyttnetto
14,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola109 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−4,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat14 / 131

Kommunens resultat per invånare
2 072 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv77 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
53,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur119 / 131

Kulturkostnader per invånare
767 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet120 / 131

Kommunens soliditet
28,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser21 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
64 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet125 / 131

Självförsörjningskvot
0,46

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå66 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
32 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi47 / 131

Försörjningskvot
1,80

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Håbo med andra kommuner

Täta kommuner i Uppsala län