Högsby kommun

124 / 130

−22 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Högsby är rankad 124 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Låga stöd till kulturlivet och en låg utbildningsnivå är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Högsby är den lägst rankade landsbygdskommunen i Kalmar län inom soliditet, kultur och utbildningsnivå.

Historisk utveckling

Attraktivitet118 / 130

Inrikes flyttnetto
−90,6 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola61 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,3 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat9 / 130

Kommunens resultat per invånare
2 225 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv90 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
65,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur129 / 130

Kulturkostnader per invånare
544 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet120 / 130

Kommunens soliditet
26,8 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser57 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
32 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet104 / 130

Självförsörjningskvot
0,70

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå114 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
22 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi82 / 130

Försörjningskvot
1,91

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Högsby med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Kalmar län