Haninge kommun

25 / 29

+2 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Haninge är rankad 25 bland landets storstadskommuner (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • En låg utbildningsnivå och en dålig kommunal resultaträkning är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges storstadskommuner.
  • Haninge är den lägst rankade storstadskommunen i Stockholms län inom utbildningsnivå.

Historisk utveckling

Attraktivitet16 / 29

Inrikes flyttnetto
14,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola9 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
3,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat22 / 29

Kommunens resultat per invånare
980 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv21 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
49,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur17 / 29

Kulturkostnader per invånare
804 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet17 / 29

Kommunens soliditet
45,9 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser22 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
45 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet16 / 29

Självförsörjningskvot
0,64

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå29 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
31 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi11 / 29

Försörjningskvot
1,69

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.