Heby kommun

86 / 130

−32 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Heby är rankad 86 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En låg utbildningsnivå och en låg självförsörjningskvot är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Heby är den högst rankade landsbygdskommunen i Uppsala län inom skola och näringsliv.

Historisk utveckling

Attraktivitet20 / 130

Inrikes flyttnetto
11,3 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola11 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
6,7 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat73 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 002 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv69 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
70,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur98 / 130

Kulturkostnader per invånare
844 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet81 / 130

Kommunens soliditet
42,7 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser53 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
34 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet117 / 130

Självförsörjningskvot
0,62

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå106 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
23 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi34 / 130

Försörjningskvot
1,86

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Heby med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Uppsala län