Hofors kommun

105 / 131

−8 placeringar

av landets täta kommuner

  • Hofors är rankad 105 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En låg utbildningsnivå och en dålig kommunal resultaträkning är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Hofors är den högst rankade täta kommunen i Gävleborgs län inom skola och soliditet.

Historisk utveckling

Attraktivitet111 / 131

Inrikes flyttnetto
−25,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola33 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
1,5 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat120 / 131

Kommunens resultat per invånare
213 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv125 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
40,5 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur19 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 229 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet31 / 131

Kommunens soliditet
59,5 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser82 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
37 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet58 / 131

Självförsörjningskvot
0,95

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå129 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
21 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi95 / 131

Försörjningskvot
1,87

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Hofors med andra kommuner

Täta kommuner i Gävleborgs län