Hudiksvalls kommun

11 / 130

+36 placeringar

av landets landsbygdskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet48 / 130

Inrikes flyttnetto
−13,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola81 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−3,9 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat17 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 919 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv93 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
65,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur46 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 053 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet19 / 130

Kommunens soliditet
65,9 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser41 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
39 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet19 / 130

Självförsörjningskvot
1,00

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå17 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
32 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi40 / 130

Försörjningskvot
1,87

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Hudiksvall med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Gävleborgs län