Hultsfreds kommun

121 / 130

+2 placeringar

av landets landsbygdskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet124 / 130

Inrikes flyttnetto
−107,6 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola33 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
1,8 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat116 / 130

Kommunens resultat per invånare
184 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv96 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
64,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur71 / 130

Kulturkostnader per invånare
965 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet117 / 130

Kommunens soliditet
28,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser120 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
10 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet63 / 130

Självförsörjningskvot
0,87

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå91 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
24 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi62 / 130

Försörjningskvot
1,89

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Hultsfred med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Kalmar län