Jönköpings kommun

32 / 131

+9 placeringar

av landets täta kommuner

  • Jönköping är den 32:a högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En ung befolkning och en hög självförsörjningskvot är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Jönköping är den högst rankade täta kommunen i Jönköpings län inom demografi och utbildningsnivå.

Historisk utveckling

Attraktivitet60 / 131

Inrikes flyttnetto
4,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola64 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−0,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat51 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 299 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv106 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
47,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur85 / 131

Kulturkostnader per invånare
928 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet102 / 131

Kommunens soliditet
36,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser52 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
50 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet28 / 131

Självförsörjningskvot
1,06

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå21 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
43 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi10 / 131

Försörjningskvot
1,73

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Jönköping med andra kommuner

Täta kommuner i Jönköpings län