Köpings kommun

87 / 131

+1 placering

av landets täta kommuner

  • Köping är rankad 87 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En dålig kommunal resultaträkning och en låg utbildningsnivå är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Köping är den lägst rankade täta kommunen i Västmanlands län inom kommunalt resultat.

Historisk utveckling

Attraktivitet37 / 131

Inrikes flyttnetto
12,4 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola89 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−2,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat74 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 034 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv97 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
49,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur60 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 044 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet77 / 131

Kommunens soliditet
45,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser73 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
41 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet32 / 131

Självförsörjningskvot
1,05

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå105 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
27 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi68 / 131

Försörjningskvot
1,84

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Köping med andra kommuner

Täta kommuner i Västmanlands län