Kalmar kommun

22 / 131

+39 placeringar

av landets täta kommuner

  • Kalmar är den 22:a högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En ung befolkning och en hög utbildningsnivå är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Kalmar är den högst rankade täta kommunen i Kalmar län inom attraktivitet, demografi och utbildningsnivå.

Historisk utveckling

Attraktivitet36 / 131

Inrikes flyttnetto
14,2 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola67 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−0,6 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat49 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 302 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv72 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
54,7 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur57 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 062 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet67 / 131

Kommunens soliditet
49,2 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser105 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
25 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet29 / 131

Självförsörjningskvot
1,06

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå14 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
44 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi9 / 131

Försörjningskvot
1,72

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Kalmar med andra kommuner

Täta kommuner i Kalmar län