Karlshamns kommun

73 / 131

+31 placeringar

av landets täta kommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet96 / 131

Inrikes flyttnetto
−11,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola95 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−2,6 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat106 / 131

Kommunens resultat per invånare
606 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv87 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
51,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur29 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 175 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet16 / 131

Kommunens soliditet
67,5 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser94 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
30 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet73 / 131

Självförsörjningskvot
0,90

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå50 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
35 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi77 / 131

Försörjningskvot
1,85

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Karlshamn med andra kommuner

Täta kommuner i Blekinge län