Katrineholms kommun

51 / 131

+47 placeringar

av landets täta kommuner

  • Katrineholm är den 51:a högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda kommunikationer och ner av en dålig kommunal resultaträkning.
  • Katrineholm är den högst rankade täta kommunen i Södermanlands län inom skola och kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet73 / 131

Inrikes flyttnetto
−0,3 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola24 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
2,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat130 / 131

Kommunens resultat per invånare
−1 728 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv92 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
50,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur22 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 196 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet48 / 131

Kommunens soliditet
55,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser42 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
56 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet55 / 131

Självförsörjningskvot
0,96

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå95 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
29 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi86 / 131

Försörjningskvot
1,86

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Katrineholm med andra kommuner

Täta kommuner i Södermanlands län