Knivsta kommun

17 / 131

−13 placeringar

av landets täta kommuner

  • Knivsta är den 17:e högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En hög attraktivitet och goda kommunikationer är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Knivsta är den högst rankade täta kommunen i Uppsala län inom attraktivitet och förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet1 / 131

Inrikes flyttnetto
81,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola33 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
1,5 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat114 / 131

Kommunens resultat per invånare
521 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv65 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
55,5 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur127 / 131

Kulturkostnader per invånare
667 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet70 / 131

Kommunens soliditet
48,3 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser5 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
73 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet130 / 131

Självförsörjningskvot
0,35

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå5 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
49 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi31 / 131

Försörjningskvot
1,79

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Knivsta med andra kommuner

Täta kommuner i Uppsala län