Kristinehamns kommun

78 / 131

−48 placeringar

av landets täta kommuner

  • Kristinehamn är rankad 78 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda kommunikationer och ner av en dålig kommunal resultaträkning.
  • Kristinehamn är den högst rankade täta kommunen i Värmlands län inom kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet88 / 131

Inrikes flyttnetto
−9,2 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola113 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−4,8 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat36 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 660 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv86 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
51,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur21 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 207 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet72 / 131

Kommunens soliditet
48,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser33 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
59 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet78 / 131

Självförsörjningskvot
0,87

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå76 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
31 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi89 / 131

Försörjningskvot
1,86

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Kristinehamn med andra kommuner

Täta kommuner i Värmlands län