Krokoms kommun

82 / 130

−14 placeringar

av landets landsbygdskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet71 / 130

Inrikes flyttnetto
−31,6 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola66 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,9 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat98 / 130

Kommunens resultat per invånare
672 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv42 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
81,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur103 / 130

Kulturkostnader per invånare
829 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet77 / 130

Kommunens soliditet
44,8 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser80 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
24 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet116 / 130

Självförsörjningskvot
0,62

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå8 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
35 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi70 / 130

Försörjningskvot
1,89

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Krokom med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Jämtlands län