Kumla kommun

44 / 131

−32 placeringar

av landets täta kommuner

  • Kumla är den 44:e högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Goda kommunikationer och en god kommunal soliditet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Kumla är den högst rankade täta kommunen i Örebro län inom soliditet och förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet44 / 131

Inrikes flyttnetto
9,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola57 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−0,1 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat15 / 131

Kommunens resultat per invånare
2 064 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv126 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
40,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur41 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 131 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet18 / 131

Kommunens soliditet
66,3 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser10 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
68 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet95 / 131

Självförsörjningskvot
0,73

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå86 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
30 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi57 / 131

Försörjningskvot
1,83

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Kumla med andra kommuner

Täta kommuner i Örebro län