Laxå kommun

114 / 130

+2 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Laxå är rankad 114 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En dålig kommunal soliditet och en låg utbildningsnivå är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.

Historisk utveckling

Attraktivitet127 / 130

Inrikes flyttnetto
−151,0 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola55 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat7 / 130

Kommunens resultat per invånare
2 277 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv89 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
65,9 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur117 / 130

Kulturkostnader per invånare
712 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet123 / 130

Kommunens soliditet
20,7 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser16 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
60 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet41 / 130

Självförsörjningskvot
0,93

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå110 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
22 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi105 / 130

Försörjningskvot
1,95

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Laxå med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Örebro län