Lidingö kommun

11 / 29

+1 placering

av landets storstadskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet10 / 29

Inrikes flyttnetto
27,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola6 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
4,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat15 / 29

Kommunens resultat per invånare
1 511 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv8 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
64,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur18 / 29

Kulturkostnader per invånare
776 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet4 / 29

Kommunens soliditet
68,3 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser11 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
56 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet28 / 29

Självförsörjningskvot
0,33

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå4 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
63 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi24 / 29

Försörjningskvot
1,86

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.