Ljusdals kommun

47 / 130

+33 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Ljusdal är den 47:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en god kommunal soliditet och ner av en låg utbildningsnivå.
  • Ljusdal är den högst rankade landsbygdskommunen i Gävleborgs län inom näringsliv och kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet74 / 130

Inrikes flyttnetto
−34,0 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola109 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−6,8 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat113 / 130

Kommunens resultat per invånare
373 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv20 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
91,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur25 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 201 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet30 / 130

Kommunens soliditet
60,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser60 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
31 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet36 / 130

Självförsörjningskvot
0,94

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå96 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
23 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi81 / 130

Försörjningskvot
1,91

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Ljusdal med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Gävleborgs län