Mölndals kommun

9 / 29

+6 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Mölndal är den nionde högst rankade storstadskommunen (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • En god kommunal soliditet och en ung befolkning är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges storstadskommuner.
  • Mölndal är den högst rankade storstadskommunen i Västra Götalands län inom soliditet och kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet21 / 29

Inrikes flyttnetto
8,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola25 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−2,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat5 / 29

Kommunens resultat per invånare
2 804 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv14 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
51,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur10 / 29

Kulturkostnader per invånare
976 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet3 / 29

Kommunens soliditet
70,7 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser15 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
54 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet8 / 29

Självförsörjningskvot
1,28

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå11 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
52 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi12 / 29

Försörjningskvot
1,70

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.