Markaryds kommun

8 / 130

±0 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Markaryd är den åttonde högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En hög självförsörjningskvot och en hög attraktivitet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Markaryd är den högst rankade landsbygdskommunen i Kronobergs län inom attraktivitet, skola och företagsamhet.

Historisk utveckling

Attraktivitet24 / 130

Inrikes flyttnetto
6,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola12 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
6,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat107 / 130

Kommunens resultat per invånare
599 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv60 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
73,7 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur104 / 130

Kulturkostnader per invånare
826 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet27 / 130

Kommunens soliditet
61,8 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser26 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
50 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet2 / 130

Självförsörjningskvot
1,27

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå108 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
23 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi71 / 130

Försörjningskvot
1,89

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Markaryd med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Kronobergs län